Privacybeleid

Laatst gewijzigd op 21 december 2020

Dit is het privacybeleid van SPD.  SPD bestaat uit SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH en SPD Development Company Limited.  SPD hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke privacy. In verband met de wet op de gegevensbescherming is SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH het bedrijf dat instaat voor de verwerking van je persoonlijke gegevens op deze site. SPD maakt gebruik van partners om deze site te beheren.

Dit beleid beschrijft welk type informatie wordt verzameld door SPD en onze partners op deze site en wanneer diensten worden uitgevoerd, en hoe SPD deze gegevens gebruikt en beschermt. Dit beleid legt ook uit wat je moet doen als je niet wilt dat jouw persoonlijke gegevens (hieronder gedefinieerd onder 'verzameling persoonlijke gegevens door SPD') worden verzameld wanneer je de site bezoekt of diensten aanvraagt. Er wordt ook in beschreven hoe je kunt vragen om toegang tot je persoonlijke gegevens, of om correctie, verwijdering of bezwaarmaking tegen toekomstig gebruik.

Dit beleid is alleen van toepassing op deze site en op diensten die door SPD worden verstrekt. Het is niet van toepassing op, zonder enige beperking, banners, prijsvragen en vormen van reclame of promoties waarvoor SPD als sponsor kan optreden of waaraan SPD kan deelnemen op websites van derden. SPD behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen zonder je hiervan op de hoogte te stellen. Een eventueel nieuw of aangepast beleid zal door SPD op deze plek worden gepubliceerd en wij moedigen je aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven. 

Middels het gebruik van deze site of, indien beschikbaar, de diensten die SPD aanbiedt (bijvoorbeeld door te bellen met de eigen hulplijn van SPD), accepteer je de voorwaarden van het huidige beleid zoals op deze pagina gepubliceerd.  Daarnaast zijn ook de gebruiksvoorwaarden van toepassing op deze site en diensten.

Als je niet akkoord gaat met een bepaalde voorwaarde van dit beleid, dien je geen persoonlijke gegevens (hieronder gedefinieerd in 'verzameling persoonlijke gegevens door SPD') te verstrekken op deze site of bij het aanvragen van diensten.

Verzameling persoonlijke gegevens door SPD

In dit beleid betekent 'persoonlijke gegevens' persoonlijke identificeerbare informatie zoals je:

 • Naam
 • Postadres
 • Telefoonnummer en opnames van de gesprekken die je met de SPD-hulplijn voert
 • Bankinformatie
 • Schermnaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Gezondheidsinformatie, zoals gezondheidsinformatie gerelateerd aan productgebruik
 • Verdere communicatievoorkeuren
 • Elk ander type informatie dat redelijkerwijs kan worden gebruikt om je persoonlijk te identificeren en dat we verzamelen wanneer je ons belt, onze sites bezoekt of van onze mobiele applicaties of diensten gebruikmaakt.

Wanneer je deze site of diensten gebruikt, kan SPD sommige van deze of al deze persoonlijke gegevens verzamelen. SPD verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij je deze gegevens vrijwillig verstrekt.

Wanneer je persoonlijke gegevens aan SPD verstrekt, geef je SPD toestemming deze gegevens te gebruiken in overeenstemming met dit beleid. Hiertoe hoort je recht, zoals vereist of toegestaan door de lokale wetgeving, om:

 • het gebruik van persoonlijke gegevens door SPD zoals in dit beleid beschreven, te beperken;
 • toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die door SPD op deze site worden verzameld of er kopieën van te ontvangen;
 • SPD te vragen om fouten bij te werken of te corrigeren;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonlijke gegevens door SPD of het gebruik te beperken; 
 • SPD te verzoeken om je persoonlijke gegevens te blokkeren of te verwijderen uit onze database; en
 • een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonlijke gegevens bij de bevoegde toezichthoudende instantie inzake gegevensbescherming.

Om deze rechten uit te oefenen, kun je contact opnemen met SPD via de details in de onderstaande sectie 'Met wie moet ik contact opnemen?'; Sommige van onze diensten kunnen alleen aan je worden verstrekt als je ons van de juiste persoonlijke gegevens voorziet. Om te helpen bij de bescherming van persoonlijke gegevens die door SPD worden opgeslagen, moet SPD mogelijk je identiteit controleren voordat ze toegang tot je informatie mogen verlenen. Indien onder toepasselijk recht toegestaan, kunnen eventuele kosten in rekening worden gebracht voordat SPD je een kopie geeft van je persoonlijke gegevens die zij hebben opgeslagen.

SPD verzamelt of bewaart niet opzettelijk persoonlijke gegevens over kinderen jonger dan 13 jaar of zoals bepaald door lokale wetgevende eisen.  Onze producten en diensten zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar.   Als je jonger bent dan 13 jaar, laat dan geen persoonlijke gegevens achter via onze site zonder de uitdrukkelijke toestemming en deelname van een ouder of verzorger.

Hoe gebruikt SPD jouw gegevens? 

Wanneer je op deze site persoonlijke gegevens verstrekt of diensten aanvraagt, worden deze door SPD gebruikt voor het specifieke doel waarvoor de gegevens werden verzameld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het volgende: 

 • SPD kan onze partners vragen om de verzamelde gegevens te verwerken of analyseren, waaronder jouw persoonlijke gegevens, om inzicht te krijgen in en in te spelen op de behoeften van onze klanten.
 • Als je je abonneert op een e-mailnieuwsbrief of informatie aanvraagt bij SPD, kan SPD je informatie en/of aanbiedingen over producten en/of diensten van SPD toezenden waarvan SPD meent dat die interessant voor je kunnen zijn, of om je uit te nodigen voor deelname aan onderzoeken, promoties of andere activiteiten in verband met onze producten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verhalen over onze producten). Je kunt deze toestemming op elk moment intrekken. (Zie 'Met wie moet ik contact opnemen?' hieronder voor meer informatie over het afmelden.)
 • Als je een product of dienst van SPD aanvraagt, kan SPD jouw persoonlijke gegevens gebruiken en met onze partners delen om je verzoek in te willigen (met inbegrip van onder andere de levering van het product of de dienst). Behalve om dit verzoek in te willigen, geeft SPD deze partners geen toestemming om je persoonlijke gegevens op een andere manier te gebruiken.

SPD zal jouw persoonlijke gegevens vrijgeven indien dit wordt verplicht door de wet. In bepaalde landen kunnen jouw persoonlijke gegevens op basis van de lokale wetgeving toegankelijk zijn voor autoriteiten op het gebied van de rechtshandhaving en veiligheid.

Andere gegevens die door SPD kunnen worden verzameld

Deze site kan ook andere gegevens over jou verzamelen, SPD kan bijvoorbeeld informatie bijhouden over de datum en tijd waarop je onze site bezoekt, het type webbrowser dat je gebruikt en de site van waaruit je verbinding met onze site maakt met behulp van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat op je apparaat wordt geplaatst wanneer je een site bezoekt en dat kan worden begrepen door de site die de cookie heeft toegekend. SPD kan cookies gebruiken voor het verzamelen van informatie over je bezoek aan deze site, zoals informatie over welke delen van de site je bezoekt en welke diensten je via de site gebruikt. SPD verzamelt deze informatie om de site en de producten en diensten af te stemmen op jouw behoeften en interesses. Cookies kunnen ook worden gebruikt om je toekomstige gebruik van de site te bespoedigen. De site kan bijvoorbeeld herkennen dat je persoonlijke gegevens hebt verstrekt en zorgen dat je niet wordt gevraagd dezelfde gegevens opnieuw in te vullen. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Als je dat wilt, kun je je browser instellen om cookies te weigeren of om je te waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het weigeren van cookies op de site kan betekenen dat je bepaalde delen van de site niet kunt bezoeken of geen gepersonaliseerde informatie ontvangt wanneer je de site bezoekt.

Daarnaast probeert SPD continu de manier te verbeteren waarop we reclame maken voor onze site. Om SPD hierbij te helpen, kan de effectiviteit van de aanwezigheid op internet worden gemeten op het moment dat je de site bezoekt, evenals waar je binnen de site op hebt geklikt. Er kunnen meetstatistieken voor de site worden gebruikt om jouw site-ervaring te personaliseren en ook om anonieme statistieken over het gebruik van de site te evalueren. Ook kan er informatie over jouw computer, zoals het IP-adres (een getal dat aan je computer wordt toegewezen wanneer je op internet surft), het type gebruikte internetbrowser en het type gebruikte besturingssysteem worden gebruikt en aan jouw persoonlijke gegevens worden gekoppeld. Dit is om te garanderen dat de site bezoekers de best mogelijke internetervaring biedt en dat het een effectieve informatiebron kan zijn.

Sommige pagina's die je bezoekt kunnen ook informatie verzamelen middels het gebruik van pixeltags (ook wel 'transparante gifs' genoemd) die kunnen worden gedeeld met partners die de promotionele activiteiten en site-ontwikkeling van SPD rechtstreeks ondersteunen. Informatie over het bezoek aan de site kan bijvoorbeeld worden gedeeld met ons reclamebureau om banneradvertenties beter op een specifieke doelgroep te richten. Met de informatie die wordt verzameld door het gebruik van deze pixeltags kunnen bezoekers niet persoonlijk worden geïdentificeerd, hoewel de informatie wel aan jouw persoonlijke gegevens kan worden gekoppeld.

Wanneer je onze mobiele applicaties downloadt naar je mobiele apparaat, kunnen we ook gegevens verzamelen die je verstrekt. We verzamelen ook automatisch gegevens via onze applicaties.

Hierna volgen voorbeelden van de soorten informatie die we automatisch via onze applicaties kunnen verzamelen:

 • Uniek identificatiekenmerk.
 • Informatie over het besturingssysteem van je apparaat.
 • Informatie over de manier waarop je de applicatie gebruikt.

Ten slotte kan SPD de door jou verstrekte informatie aanvullen met andere informatie waarover SPD beschikt of die SPD ontvangt van derden. SPD doet dit om zijn producten en diensten beter af te stemmen op jouw behoeften.

Door gebruiker gegenereerde content 

Op sommige SPD-sites, socialemediaplatforms en applicaties kunnen gebruikers hun eigen content indienen voor andere doeleinden zoals reviews en opmerkingen. Onthoud goed dat alle informatie die je indient of publiceert als door de gebruiker gegenereerde content op SPD-sites of socialemediaplatforms publiek toegankelijke informatie kan worden. Je dient voorzichtig te zijn wanneer je besluit om je persoonlijke, financiële of andere informatie openbaar te maken door die in te dienen of te publiceren. SPD kan andere gebruikers niet verhinderen gebruik te maken van dergelijke informatie op een wijze die mogelijk in strijd is met het beleid, de wet of je persoonlijke privacy en veiligheid. SPD is niet verantwoordelijk voor de resultaten van dergelijke publicaties.

Gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens zal ook afhangen van de mate van interactie die je met SPD hebt. Het type gegevens dat we verzamelen, het doel en de rechtsgrond waarop we je gegevens verwerken is als volgt:

Type gegevens Doel Basis

Hulplijn

E-mail, naam, telefoonnummer, socialemedianaam, soms overige gegevens.

Om je verzoek in te willigen, om eerdere contacten te identificeren die je continue gebruik van het product ondersteunen, om je op jouw verzoek materialen te versturen, alsmede om fraude te voorkomen en te voldoen aan wettelijke verantwoordelijkheden Ons legitieme belang in het beheren van consumentenvragen; 

Marketing

E-mail, naam, telefoonnummer, socialemedianaam, soms overige gegevens.

Om enquêtes uit te voeren om te ontdekken wat je van onze producten vindt, om je nieuwsbrieven of andere marketinginformatie te versturen over onze producten of om je om een testimonial te vragen

Je toestemming

 

Dit omvat persoonlijke gegevens:

 • die aan SPD worden verstrekt tijdens het gebruik van onze site en diensten;
 • die je voor publicatie op onze website, socialemediaplatforms of via onze diensten plaatst;
 • over je gebruik van onze website en diensten;
 • die in communicatie zijn opgenomen of bij communicatie horen die je naar ons stuurt; of
 • die in een vraag zijn opgenomen die je bij ons hebt ingediend over producten en/of diensten.

We kunnen je persoonlijke gegevens, zoals in de andere voorwaarden van dit beleid beschreven, waar nodig verwerken voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons rechtmatig belang, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, jouw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

Wanneer we speciale categorieën persoonlijke gegevens verwerken, bijvoorbeeld gezondheidsinformatie behorend bij productgebruik, wordt dit gedaan om een hoge kwaliteitsstandaard en de veiligheid van onze producten te garanderen.

Links naar andere websites

SPD kan links naar andere websites aanbieden als service aan onze gebruikers. SPD is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of de exploitatie van die andere websites. SPD staat niet garant voor het privacybeleid van deze andere websites en wij adviseren je het privacybeleid van dergelijke websites onmiddellijk te lezen voordat je de website gebruikt.

Bureaus en dienstverleners

Soms zet SPD partners in om in andere landen namens ons bepaalde taken uit te voeren. Deze kunnen toegang tot jouw persoonlijke gegevens nodig hebben, maar dan alleen voor de uitvoering van dit beleid.

Overdracht van informatie naar buiten je thuisland

SPD kan je persoonlijke gegevens binnen SPD en/of naar andere partners overdragen. Je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen en verwerkt in een ander land dan het land waarin ze zijn verzameld, inclusief de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Wanneer we dit doen, dragen we de informatie over in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is.

We hebben procedures en controles ingevoerd om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens worden beschermd, ongeacht in welk land deze worden opgeslagen of naar welk land ze worden overgedragen.

 

Beveiliging van gegevens

We hebben waarborgen ingebouwd ter bescherming van verlies van, onwettige of onbevoegde toegang tot of gebruik van gegevens. Deze zijn bedoeld om de beveiliging en integriteit van al onze gegevens, waaronder jouw persoonlijke gegevens, zoveel mogelijk te waarborgen.

Bewaarperiode persoonlijke gegevens

We zullen persoonlijke gegevens bewaren gedurende de noodzakelijke periode om te voldoen aan de doelen zoals in dit beleid beschreven, tenzij een andere bewaarperiode wordt vereist of toegestaan door wetgeving.

Met wie moet ik contact opnemen?

Als je opmerkingen of vragen hebt over ons beleid of een overtreding van het beleid wilt melden of een aanvraag wilt indienen voor toegang tot of correctie of verwijdering van jouw persoonlijke gegevens, kun je schrijven naar SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH., t.a.v.: General Counsel, op het volgende adres: 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Zwitserland of een e-mail naar SPD versturen: [email protected]

We kunnen geen persoonlijke gegevens verwijderen in situaties waarin bewaring vereist is voor onze eigen interne zakelijke doeleinden of anderszins is toegestaan door de wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals fraudepreventie en wettelijke naleving). In dat geval bewaren we je gegevens in overeenstemming met ons programma voor gegevensbewaring en verwijderen we deze op een veilige manier aan het einde van de bewaarperiode.

Als je productgerelateerde vragen hebt, neem je contact op met onze Hulplijn. Deze wordt geëxploiteerd door SPD Development Company Limited in het Verenigd Koninkrijk. De contactgegevens van de Hulplijn zijn te vinden op de site van je land van verblijf op de pagina 'Contactgegevens'. 

Houd het product en de verpakking, waaronder de folieverpakking, bij de hand als je belt.

Alle telefoongesprekken worden opgenomen en kunnen ten behoeve van kwaliteits- en trainingsdoelstellingen worden opgeslagen of meebeluisterd en je persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld zoals hierboven aangegeven.

Wij verwelkomen al jouw suggesties, ideeën of opmerkingen over onze site. Je kunt deze suggesties verzenden naar [email protected].

Bedankt voor je bezoek aan onze site.