Er zijn tegenwoordig veel typen ovulatieberekening beschikbaar die schatten wanneer je vruchtbare dagen zijn, een soort 'kalendermethode'. Vaak zijn deze gebaseerd op drie stukken informatie:

  1. 1. De dag waarop je laatste menstruatieperiode begon
  2. 2. Je gebruikelijke cycluslengte
  3. 3. Het feit dat ovulatie zich normaal 12 tot 16 dagen vóór je volgende menstruatieperiode voordoet.

De meest basale versie is een agenda of dagboek en een formule waarmee je zelf de berekening maakt. Er zijn op internet ook widgets en apps beschikbaar die dit voor je kunnen doen.

Het probleem met deze ovulatieberekeningen is dat deze zijn gebaseerd op variabele informatie. Zowat de helft van alle vrouwen hebben cycli die zeven dagen of langer variëren i en de timing van de ovulatie varieert met enkele dagen, zelfs bij regelmatige cycli.

De kalendermethode blijkt de correcte vruchtbare dagen slechts in een derde van de cycli te voorspellenii.

Als je je vruchtbare dagen elke cyclus nauwkeurig en met zekerheid wilt bepalen, moet je een ovulatietest of vruchtbaarheidsmonitor gebruiken die de wijzigingen in de belangrijkste vruchtbaarheidshormonen in urine detecteert. Het is aangetoond dat deze methode nauwkeuriger is dan de kalender- of temperatuurmethodeii.